งานซ่อมแซมบอยเลอร์ (Fire tube steam boiler 1,800 Kg/Hr)