งานซ่อมแซมบอยเลอร์ (Fire tube steam boiler 750 Kg/Hr)